SPALOVACE TUKU

Spalovace tukuSpalovače tuku představují velmi významnou a účinnou součást dietního režimu, sledovat však všechny nové poznatky v této oblasti a rozlišit, který z mnoha přípravků funguje a který ne, je téměř nemožné. Jak se v tom máte vyznat, když vám tolik výrobců tvrdí, že právě jejich spalovače nejvíce podporují odbourávání tuku, zrychlují metabolismus a že navíc pomáhají účinněji trénovat?

 
Tato problematika je dále komplikována tím, že některé spalovače tuku fungují jen u části populace, ale u zbytku ne. Když nechcete pouze střílet do tmy, jak zjistíte, které přípravky byste měli zkusit? 
 
Následující přehled by Vám to měl částečně usnadnit. Kromě základního členění spalovačů tuku, zde naleznete i stručnou informaci o tom, jak jsou jednotlivé spalovače tuku vědecky prověřené, tedy jinými slovy, které spalovače tuku se mohou opřít o poctivé vědecké důkazy nebo o přesvědčivé výsledky a které ne.
 
STIMULAČNÍ SPALOVAČE TUKU
 
Stimulační spalovače tuku patří mezi ty nejúčinnější. Princip jejich působení spočívá v tom, že stimulují centrální nervový systém a mají tzv. termogenní účinek, jehož důsledkem je zrychlení metabolizmu a mírné zvýšení tělesné teploty. Základním předpokladem jejich použití je dobrý zdravotní stav. 
 
Do kategorie stimulačních spalovačů tuku patří: 
 
KOFEIN:   známý stimulátor, se silným, krátkodobým účinkem. Kofein je součástí většiny kombinovaných stimulačních spalovačů tuku. Běžná denní dávka: 100-300 mg. 
Vědecké studie: koeficient 5